MADRASAH IBTIDAIYAH ZIYADATUL HUDA
Jalan Pondok Kelapa Selatan Rt 011/05 Duren Sawit Jakarta Timur